Stamboom Familie Scherphuis/Scharphuis

(Click here for the English version)

 

Tijdens mijn studietijd in Groningen vatte ik belangstelling op voor een Genealogisch onderzoek naar de familie Scherphuis. Daarop terugblikkend was de motivatie misschien wel dat ik behoudens mijn vader geen enkele naaste drager van die achternaam persoonlijk kende. Ik nam toen contact op met naamgenoot Freerk (F.E.B.) Scherphuis (1899-1969), leraar Wiskunde te Winschoten, die jaren daarvoor al eens enig onderzoek bleek te hebben gedaan, en mij daarmee dus goed op weg hielp.

Veelvuldig bezoek aan het Rijksarchief en Gemeentearchief in Groningen, aangevuld met bijdragen van daartoe aangeschreven naamgenoten, leverde de basis voor een eerste publicatie van de "STAMBOOM Familie Scherphuis" in mei 1973, die met behulp van een stencil-machine in een oplage van veertig genummerde exemplaren werd verspreid onder de toen bekende naamgenoten Scherphuis.
(zie voorwoord bij uitgave '73).

De heer Adri Scherphuis (1908-1993), Voorzitter Raad van Arbeid te Groningen, was bij deze eerste uitgave zeer behulpzaam en droeg daarvoor veel gegevens aan. Hij nam na zijn pensionering, ook het initiatief tot een heruitgave en een supplement in juli 1986, waarin enkele anvullingen en losstaande gegevens zijn opgenomen, alsmede de nakomelingen van Klaas Tijes en Elisabeth Klaassens, die eveneens de familienaam Scherphuis zijn gaan dragen.
(zie voorwoord bij uitgave '86).

In Duitsland en ook Nederland wonen nakomelingen met de familienaam Scharphuis. Dit zijn nazaten van Wybrand Pauwels Scherphuis, die zich rond 1800 in Emden (Dld) vestigde.

Inmiddels is sedert de eerste publicatie al weer een volgende generatie aangetreden. De afgelopen jaren heb ik slechts sporadisch aantekeningen gemaakt. Nu ben ik echter voornemens om het familie overzicht te actualiseren en aan te vullen, ook met gegevens van aanverwante families.

Het medium Internet kan daarbij behulpzaam zijn; zowel ter verspreiding als ter verzameling van informatie. Het is vooralsnog niet mijn bedoeling de volledige stamboom op Internet publiek te maken, maar wel een index van de daarin voorkomende namen. Voor genealogisch onderzoek biedt dat voldoende aanknopingspunt om op persoonlijke basis informatie uit te wisselen met ondergetekende.

Den Dolder, zomer 2000,

Jan Scherphuis

 

Inmiddels (voorjaar 2001) is al het een en ander geactualiseerd en zijn diverse kwartierstaten van aangehuwden aangevuld en en ben ik ook begonnen aan wat uitgebreider onderzoek naar enkele aanverwante families; te beginnen met de families HELING en OOSTING (Drenthe). Alle gevonden persoonsnamen zijn opgenomen in het hierna opgenomen namenoverzicht

Den Dolder, mei 2001

Jan Scherphuis


Een bekende genealogische publicatie is het

"GENEALOGISCH REPERTORIUM"

Dat is een uitgave van het Centraal Bureau voor Genealogie, beter bekend als "de Beresteyn", genoemd naar de eerste samensteller, de heer Jhr. mr.dr. E.A. van Beresteyn. In het Supplement 1985-89 daarvan, gedrukt in 1991, is de eerste uitgave van het familie- boek "Scherphuis" (1973) genoemd op pagina's 208, 282 en 298 onder trefnummer 1044.


 

Kies uit de volgende pagina's:

 

Voor reacties en/of meer informatie neem contact op met:


J.H. Scherphuis
Paltzerweg 156
3734 CN   Den Dolder
Nederland

Email: j.scherphuis@hetnet.nl
Tel: 030-2284104