Voorwoord van de Scherphuis stamboom 1986

(Click here for the English version)

 

FAMILIE SCHERPHUIS

Supplement op het boek "Stamboom Familie Scherphuis" uitgegeven 1973.

Het heeft mij verheugd, dat ik heb mogen medewerken aan de totstandkoming va het boek "Stamboom Familie Scherphuis 1973".
Na enige jaren van rust, ben ik in 1983 begonnen om enige wensen, geuit in het voorwoord van vermeld boek proberen op te lossen.
Van de 2 daarin vermelde families heb ik 90% kunnen vinden. Daarvoor was het wederom nodig het Rijksarchief en het Archief van de gemeente Groningen, alsmede de doopboeken te raadplegen. Bezoeken aan de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum, 't Zandt, Bierum, Termunten en Zuidbroek waren vereist.
In vele gesprekken heb ik belangrijke aanwijzingen ontvangen. Gegevens voor 1800 zijn schaars te verkrijgen. Veel steun heb ik gehad van de genealoog, de heer W.Chr. Germs. Allen, die mij bijstand hebben verleend, dank ik hartelijk. In het boek "Groninger Gedenkwaardigheden" van A. Pathuis kwam voor:
1749 Old. H. Scherphuis
Old. is de afkorting van "Olderman" zijnde de voorzitter van het Gilderecht in de stad Groningen. Hij regelde de zaken van het gild- water en stapelrecht. Hij pleegde overleg met zijn medebestuurders.
Ten aanzien van het Groot en Klein Burgerrecht zij opgemerkt dat het toekomen van het Groot Burgerrecht toentertijd de mogelijkheid opende "stadsbestuurder" te worden, het Klein Burgerrecht maakte mogelijk het lidmaatschap van een gilde. In de provincie Groningen eindigden vele familienamen op "Huis". Scharp is de Groningse uitdrukking voor scherp, vandaar Scharphuis, hetgeen in enige kleine Oost-Griningse Gemeenten gedurende een beperkte tijd is geaksepteerd. Dat Scharphuis zich ook in Duitsland voordoet is verklaarbaar, daar vele Groningse arbeiders zowel vast of tijdelijk over de grenzen trokken om daar te gaan turfsteken, hetgeen beter betaald werd dan de zware handarbeid bij de Groningse bouwboeren.

Mij werd onlangs een boekje ter hand gesteld, dat omstreeks 1925 is uitgegeven door de heer O.J. Scherphuis, banketbakker te Appingedam (pag. 24 boek). De inhoud is zo interessant dat ik enige uittreksels voor U bij voeg. Ook deze bijdrage is ver van volledig. Het streven naar volmaaktheid, ook op het terrein van de genealogie blijft een schone zaak. Het zij zo!

Groningen, 1 juli 1986.
A. Scherphuis


 

Kies uit de volgende pagina's:

 

Voor reacties en/of meer informatie neem contact op met:


J.H. Scherphuis
Paltzerweg 156
3734 CN   Den Dolder
Nederland

Email: j.scherphuis@hetnet.nl
Tel: 030-2284104